Uverejnené 14.1.2020

UNISEP family

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV odporúčalo občanom počas predvianočného obdobia aby si zabezpečili svoj majetok.
Vianoce ba aj starý rok je už za nami, ale o náš majetok je stále veľký záujem!
Neriskujte, chráňte sa ...
UNISEP alarm
Bratislava

Citácia:
"Zabezpečiť majetok
Chrániť si svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok, nenechávať obydlia otvorené, odomknuté , bez kontroly . Pri odchode z domu zatvoriť všetky okná a to aj v prípade ak ide o krátku neprítomnosť.
Pri odchode do práce, zmeniť si čas odchodu a príchodu, tak aby zlodeji nemohli predvídať váš príchod.
Dbajte na dobrú viditeľnosť obydlia. Zlodej vždy uprednostňuje " maskovaný" prístup kríkmi či stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý. Počas vašej dlhodobej neprítomnosti (napr. dovolenka) požiadať príbuzných, dôveryhodných susedov alebo známych , aby vám kontrolovali neporušenosť vašich bytov a domov .
Stretávame sa s prípadmi, keď ľudia prídu o svoje cennosti a majetok. Keďže zlodejom do bytových jednotiek a samostatne stojacich domov stačí na vykonanie krádeže iba krátky čas , zvýšte kontrolu svojho obydlia .
Pre prípad, že by vás vykradli je vhodné mať vyfotografované cenné veci, spísané výrobné čísla a pod."
Kontakt
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.