Uverejnené 12.12.2018

UNISEP family

* Chcete si vymeniť istič? *


Vypnite hlavný vypínač, alebo hlavný istič v hlavnom rozvádzači (mal byť označený textom HLAVNÝ VYPÍNAČ). Aspoň dvoma meracími metódami overte, že ste rozvádzač ( rozvodnicu) v ktorom idete meniť istič vypli od napätia. Nestačí vypnúť len príslušnú fázu. Náhodný dotyk pri manipulácii medzi svorkami vie spôsobiť veľmi nepríjemný úraz elektrickým prúdom. Na meranie, či je obvod bez napätia môžete použiť napr. tlejivkovú skúšačku a merací prístroj multimeter. Nezabudnite, že meriate striedavé napätie, ktoré má viac ako 230V! Na tento účel môžete veľmi úspešne použiť aj skúšačku EN-4, alebo SN1 (takzvanú "vadasku"). Vždy si overte na funkčnej zásuvke, alebo ističi, či merací prístroj funguje! Ak ste sa dočítali až sem a vlasy Vám "dupkom vstávajú" nepokračujte a zavolajte elektrikára (napr. UNISEP install).
Po stlačení tlačidla "Ďalšie informácie" sa dozviete viac...
Kontakt
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.